mintys
Ką reiškia laisvė? – būna ir toks klausimas.
Laisvė daryti gera, tikriausiai. O jei kartu ateina laisvė daryti bloga? – tąsyk turime mokytis atskirti, pasirinkti.
Lietuva mokosi gyventi laisvėje. Tai sunku, tai vargina. Bet kitaip iš viso nieko nebūtų.
1999.01.13
Kas yra dvasios laisvė, žino ir tautos, kurios, kad ir svetimų užkariautos, neturi arba atsikrato vidinio vergystės komplekso.
1991
Meilė yra visų suprantama krikščioniškoji vertybė; Tėvynės meilė – taip pat. Ypač, kai meilė be fanatizmo, kai ji kaip krikščioniškas tarnavimas ir pasiaukojimas artimiesiems, tiesiog visiems gimtojoje žemėje.
2000.05.13
Nešiokis Lietuvą širdyje.
Mokyk vaikus Lietuvos, padainuok jiems apie Lietuvą.
Ir ji atgims, ji gyvuos, žydės kaip nemirtinga mūsų meilės gėlė.
Iš 1991 01 13 testamento
Pagrindinė nuostata tokia: apginti lietuvybę kaip moralinę kategoriją, moralinę vertybę.
1990
Kodėl patriotizmo sąvoka – kažkas pasakė – įgyja „neigiamą atspalvį“?
Čia visiška sąvokų sumaištis. Juk Tėvynės meilė – vertybė. Apie ją gali būti ir nekalbama, bet ji yra ir šildo – arba jos nėra, ir kas nors nešiojasi tuštumą.
Kai žodis meilė turės neigiamą atspalvį, žmonija visai išsigims.
2001.07.06
Tėvyne
Būk
Šiandien rytoj per amžius vakar visada
Viena tokia tu
Sveikata
Teisybė
Sniegas
mėlynam danguj
papuręs vėjas tarp miškų
sukrautas pumpuras balandžio vėsią naktį vasarą
pušies kamieno šiluma
prariektas žemės kvapas rudenį
širdis tu liūdinti
nedaloma gyvybė būk
tu mano vakaro spalva
ir peleno ramybė
1988
Muzika visada gynė laisvę, pati būdama laisvės prieglobstis.
1994.12.11
Čiurlionį jaučiame šiandien ir nacionaline, ir idėjine ir estetine prasme kaip integralią mūsų kultūros dalį.
1995
“Kol da idealais, o broli, gėriesi“, - kvietė jaunimą Vincas Kudirka.
Mes galėtume pratęsti kiekvienam: “Tol ir esi gyvas, kūrybingas, geresnis“, dar ne visiškas egoistas, dar neišsižadėjęs.
2000.05.13
Nepriklausomybė! Ji yra. Bet ji nuolat išmėginama. Yra daugybė tarptautinių ir vidinių frontų, kuriuose turime stovėti.
1999.02.16
Jeigu žmogus nori gyventi dorai, tai kodėl pasaulyje negali būti doros politikos?
1991.09.28
Tai, ką širdyje žmogus nešioja, yra didelė jėga, galingesnė už geležinį ginklą.
1991.09.28
Pirmas demokratijos principas yra tolerancija (kitai tautai, asmeniui, idėjai), gyvuojanti kritiniuose idėjų mainuose. Tai pasiekiama turint atvirą protą.
1993.11.15
Dizainas: STUNT!  Programavo: WebTemple
2011. V.Landsbergis. Visos teisės saugomos